volwassenen & ouderen

Problemen bij volwassenen kunnen complex, meervoudig of samenhangend zijn. Om na te gaan wat het hoofdprobleem vormt is vaak een objectieve blik nodig, waarvoor zoveel mogelijk informatie nodig is, deze te kunnen geven.

De levensloop en ontwikkeling van iemand zegt veel over de duur, de ernst en de complexiteit. De manier van omgaan met een probleem zegt meer iets over de persoonlijkheid en draagkracht of kwetsbaarheid. De steun en begrip uit de directe omgeving, het hebben van goede langdurende relaties helpen vaak een probleem beter aan te kunnen. Sta je er alleen voor, is er niemand die je begrijpt of weet heeft van jouw geheim dan is het raadzaam er met een professionele ervaring over te praten. Het geeft ruimte, visie en misschien wel andere inzichten of perspectieven om te kijken naar het probleem, er op een andere manier mee om te gaan en los te geraken uit een crisis of impasse.

Om een beeld te krijgen van de problematiek wordt eerst gekeken hoe het individueel met je gesteld is. Wat zijn je belevingen rondom de klacht, wat de beperkingen, wat zijn mogelijke confounders? Vervolgens wordt nagegaan of jouw probleem uniek is of dat er misschien meer mensen van jouw leeftijd, in soortgelijke omstandigheden of situaties zitten. Waarom hebben zij geen last, of hoe gaan zij met de situatie om? Vaak lijkt het alsof het leven en iedereen het op jou gemunt heeft, maar wanneer ook anderen blijken soortgelijke problemen of geheimen te hebben lucht het op en biedt het perspectief er anders mee om te gaan.

Eenenander helpt je hierbij door er gewoon eens een keer over te praten. Wanneer een behandeling  nodig blijkt zal er eerst een screening gedaan worden om te kijken hoe het fysiek en mentaal met je gesteld is. De begeleiding is er op gericht je weer op weg te helpen met nieuwe visies en kansen, doordat je anders leert omgaan met het probleem en er anders naar kunt kijken.

lees verder....

Eenenander bvba • Nieuwstraat 8 • 2470 Retie •  tel 0493 7000 55 • e-mail manon@eenenander.be

home

kinderen & jongeren

volwassenen & ouderen