kinderen & jongeren

Voordat kinderen kunnen praten is het hun gedrag wat duidelijk maakt of er iets aan de hand is, of zij al dan geen honger of pijn hebben, moe zijn, hulp of aandacht nodig hebben of een verandering willen. Ze geven continu signalen af: ze zijn bang of boos, wanneer ze iets niet kunnen wat ze willen of stil, teruggetrokken of verdrietig als ze zich alleen voelen. Zolang dit geen eigenschappen van kinderen worden, karaktertrekken of patronen vormen en slechts afwisselend en incidenteel gedrag betreft is er geen reden tot zorg. Het kind is ook wakker en alert, blij en betrokken, hoeft juist geen eten, de pijn gaat snel weer over en het legt meer en meer zelfstandigheid aan de dag. Het groeit en ontwikkelt zich stap voor stap waarbij vallen en opstaan een noodzakelijk kwaad is. Ontwikkelings- en opvoedingsproblemen zijn vaak normaal en tijdelijk van aard.

Wanneer ouders zich toch zorgen maken over de fysieke of mentale ontwikkeling van hun kind is het van belang hoe eerder hoe beter het betreffende ontwikkelingsdomein te stimuleren, zodat problemen minimale kans krijgen zich op te stapelen of elkaar te versterken. Het is echter niet altijd even gemakkelijk te weten of het goed gaat of duidelijk hoe het best er mee om te kunnen gaan. Zorgen van ouders over gedrag of prestaties, conflicten of onuitgesproken behoeften of verlangens vragen om raad en oplossingen van iemand die er op een afstand objectief naar kijkt en weet wat normaal is of niet voor de fase van ontwikkeling van het kind of de jongere. Vaak zijn het de leerkrachten op school die ook problemen signaleren in gedrag, vooruitgang of in de communicatie en wordt het na verloop van tijd duidelijk dat er meer aan de hand is. Er kunnen onderliggende problemen zijn die het voor ouders en opvoeders moeilijk maakt de gewone lijn te volgen. Juist wanneer een kind een andere aanpak vraagt dan anderen willen we weten hoe dat komt en waarom het niet werkt. In de ontwikkeling leert het kind omgaan met zijn of haar capaciteiten en beperkingen en is het de omgeving die zorg draagt voor een optimale fit: ieder kind heeft zijn eigen gebruiksaanwijzingen thuis, op school en uiteindelijk in de grote wereld.

lees verder....

home

kinderen & jongeren

volwassenen & ouderen

Eenenander bvba • Nieuwstraat 8 • 2470 Retie •  tel 0493 7000 55 • e-mail manon@eenenander.be