kinderen & jongeren

- vervolg -

Voor het kind of de jongere zelf is het ook niet gemakkelijk te ervaren dat hij of zij anders is dan de anderen. Van jongs af aan identificeert men zich met een ander en probeert zichzelf zo goed en zo kwaad als het gaat te vormen naar een ideale persoonlijkheid. Bij de een gaat dit proces onopvallend natuurlijk en gemakkelijk, bij een ander met vallen en opstaan. De voorbeelden waaraan een kind behoefte heeft spelen hierbij een zeer belangrijke rol voor de sociale en emotionele ontwikkeling.

De huidige samenstelling en veranderingen van gezinnen en een meer en meer dynamische maatschappij maken dat het kind vaak eerder ‘volwassen’ is dan vroeger en meer is aangewezen is op andere opvang en zorg. Ook de technologische ontwikkelingen als de computer en televisie dragen hun steentje bij en de voorbeeldfuncties en idealen wisselen frequenter. De vraag is welke invloed of impact dit heeft op de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Hoe sterk is de draagkracht, hoe zelfstandig en weerbaar, hoe beschermd of kwetsbaar is het kind zich te ontplooien in de grotere wereld? Hoe ziet het kind of de jongere zichzelf?

Een ziekte, een opname, een traumatische gebeurtenis, sociaal-emotionele problemen of leerproblemen op school kunnen het begin van een ontwikkelingsachterstand betekenen. Hoe langer dat het duurt en hoe ernstiger dat het is, des te moeilijker dat het vaak wordt deze achterstand in te halen en ook andere problemen daarbij te weren. Behalve de emotionele ontwikkeling komt zo ook de identiteitsontwikkeling in gedrang, wanneer het kind zich niet langer met leeftijdgenoten  kan meten. Zitten blijven, naar een andere school, een verhuizing of verlies van een dierbare maakt dat je in de war raakt en je niet langer meer in anderen herkent.

home

kinderen & jongeren

volwassenen & ouderen

Eenenander bvba • Nieuwstraat 8 • 2470 Retie •  tel 0493 7000 55 • e-mail manon@eenenander.be