Eenenander • Nieuwstraat 8 • 2470 Retie •  tel 0493 7000 55 • e-mail manon@eenenander.be

visie op problemen

- Meestal komt een probleem niet alleen en grijpt het een in het ander.

- Sommige problemen zijn er al langer, soms zichtbaar soms onzichtbaar.

  1. -Andere problemen steken af en toe de kop op of worden erger wanneer het tegen zit, er veel stress is of andere problemen erbij komen.

  2. -Weer andere problemen hebben te maken met het ouder worden, zorgen, financieel of voor het gezin, het werk, je niet gelukkig voelen of geen verbetering te zien.

- Soms gaat het vanzelf over of was het eigenlijk niet zo erg.

- Een andere keer was het aanvankelijk niets, maar wordt het steeds erger.

  1. -Soms wordt een probleem weggestopt alsof het er niet is of wel voorbijgaat.

  2. -Maar ook soms wordt het overdreven als iets onoverkomelijk, zodat anderen er van schrikken of het juist niet serieus nemen. Dan is het probleem dat je ernaar gaat leven om aan iedereen te laten zien hoe erg het is, een ander probleem.


Wat voor de één een klein probleem is, een beetje pijn, een vervelende situatie of een tijdelijke dip betekent voor een ander een ondraaglijk lijden, een doodlopende weg of een oneindigheid aan problemen. Hoe dan ook een probleem is een probleem zo klein of groot als het is en vraagt om een oplossing en verbetering. Na een tijd is het vaak niet meer duidelijk wat het eigenlijke probleem nu is en lijkt het allemaal met elkaar te maken te hebben.


Eenenander onderzoekt voor zowel kinderen en jongeren  als volwassenen en ouderen de volgende probleemgebieden:

. psychosomatische, erfelijke & medische problematiek:

  omgaan met ziekte en medische klachten

. ontwikkelings- en opvoedingsproblemen:

  leer- en gedragsproblemen, identiteitsontwikkeling

. problemen in relaties en communicatie:

  mentale vermogen, verbale en non-verbale aspecten

. emotionele problemen:

  angst, verdriet en stress

. persoonlijkheidsproblematiek

  zelfbeeld, identificatie en rolpatronen


Artsen onderzoeken de medische oorzaken. Pedagogen, psychologen en psychiaters onderzoeken de gedrags-, emotionele en sociale problemen en of deze al dan niet samenhangen met elkaar, met een eventuele ziekte of met een (neuro-)biologische afwijking. Medisch èn psychologisch onderzoek helpt te begrijpen wat er aan de hand is en hoe je er het best mee om kan gaan.

Een dynamische kijk, gedeelde visies en ervaringen van één en ander bieden meer kans een positieve verandering teweeg te brengen.