signalen en symptomen

Er zijn meerdere signalen en meerdere symptomen om te weten dàt er iets aan de hand is maar wàt precies geven sommige emoties of een bepaald gedrag vaak niet aan. Een kind weent als het pijn heeft of verdriet, iemand die eenzaam is wordt ziek of een zieke wordt stiller naarmate de ziekte voortduurt.

Als er sprake is van erfelijke, medische of somatische aandoeningen of wanneer je of (chronische) medische problemen hebt, is het van groot belang de symptomen ervan zo vroeg mogelijk te weten. Vaak is de ziektegeschiedenis van familieleden of van lotgenoten een voorbeeld van hoe jij er wel of juist niet mee om wil gaan. Probeer zoveel mogelijk te weten te komen wat het betekent dat je deze aandoening of ziekte hebt, lees erover, stel vragen aan je huisarts of specialist en praat met lotgenoten over hoe zij ermee omgaan.


Vaak zijn de klachten vaag en niet direct te herleiden tot een ziektebeeld. Pijn, jeuk of slaapproblemen bijvoorbeeld tengevolge van een ziekte, ongeval, lichamelijke aandoeningen of persoonlijke (werk-) omstandigheden kunnen ook een indicatie vormen voor psychische problemen en haar invloed hebben op het functioneren. Doordat deze klachten een subjectieve ervaring betreffen, het de ene keer erger is dan een andere keer, en iedereen er anders mee omgaat, is het van belang aandacht te geven op welk moment er op welke manier het best mee kan worden omgegaan. Soms is symptoombestrijding een aangewezen behandeling en een andere keer een andere individuele benadering of de combinatie ervan een oplossing om de stress ervan te verzachten.


Ook klachten als buikpijn, hoofdpijn en lusteloosheid zijn signalen dat er iets niet in orde is. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen, extreme eetgewoonten, vormen van verslaving, intoxicaties of blootstelling aan solventen bijvoorbeeld kunnen eveneens lichamelijke oorzaken of gevolgen hebben en samengaan met psychische problemen. Protest, onvrede met jezelf, conflicten met ouders of relatieproblemen, een vertekend ideaalbeeld, mentale en motorische  achteruitgang kunnen duiden op een verstoord fysisch evenwicht en bedreigend zijn voor je gezondheid en toekomst.

Signalen en symptomen vormen de kern van elk uniek probleem en tevens de bron van elke mogelijke behandeling. Een en ander moet geweten zijn alvorens er iets kan veranderen. Waardoor of waarom het komt is een eerste vraag. Wat er aan te doen is een andere en hoe er het best mee om te gaan het doel.

Je bent het zèlf die vraagt om hulp en de sleutel in handen hebt voor oplossingen als je er zelf mee komt!

Eenenander • Nieuwstraat 8 • 2470 Retie •  tel 0493 7000 55 • e-mail manon@eenenander.be