praktijk voor persoonlijke & psychologische problemen

Eenenander onderzoekt voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen verschillende probleemgebieden. Na de probleemanalyse, het diagnostisch onderzoek en vaststelling van de individuele mogelijkheden, komt in de behandeling de nadruk te liggen op het weten, denken èn doen. De afgelopen jaren is er een brede ervaring en expertise opgebouwd in de meest uiteenlopende problematiek. Van de cliënten die zich hebben aangemeld heeft nagenoeg 69% na minder dan 6 consultaties meer grip op zijn of haar leven, 19% minder dan 10 keer en slechts 12% vraagt om meer behandelsessies.

De begeleiding is praktisch van aard, in principe kortdurend en toekomstgericht. De sleutel tot verandering van de probleemsituatie ligt in eigen hand. Aan u de keuze op welk moment u begeleid wil worden in het zoeken naar een oplossing voor uw persoonlijke of psychologische problemen. Reflectie van uw eigen weten, denken èn doen is de weg van bewustwording om anders met uw probleem om te gaan. Wanneer het probleemoplossend vermogen zodanig is verbeterd en er een strategie is ontwikkeld om zelf met de problemen verder te kunnen omgaan wordt de begeleiding beëindigd. Het betrekken van ouders, partners of gezinsleden bij de behandeling wordt alleen gedaan wanneer dit essentieel is voor een positief vervolg. Indien een probleem medicatie, een langdurige behandeling of specifieke voorzieningen nodig heeft wordt met de huisarts overlegd en bekeken of een combinatiebehandeling mogelijk is of doorverwezen naar specialistische centra.


Manon Schuermans is zowel aan de Universiteit van Leiden in Nederland als aan de Universiteit van Gent afgestudeerd in de Klinische Psychologie met een neuropsychologische specialisatie. Zij heeft de Basisaantekening Psychodiagnostiek van de Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), is lid van de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en heeft in Mol als zelfstandige psychologe gewerkt. Daarvoor heeft ze op de K-dienst en het Neurotoxicologisch Expertise Centrum van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis (OPZ) te Geel en bij Tejo in Turnhout ervaringen opgedaan. Sinds 2014 werkt ze in de artsenpraktijk N8R in Retie. Als psycholoog is zij erkend door de Psychologencommissie nr. 632107674. Manon is tevens afgestudeerd als dramaturge aan de Universiteit van Utrecht. Specifieke communicatievaardigheden en (non)verbale speltechnieken past zij hierdoor professioneel toe in haar behandeltherapieën. Door probleemanalyse en kennis van afwijkende stoornissen in gedrag en communicatie is de individuele begeleiding erop gericht problemen beter te hanteren en de kwaliteit van leven te bevorderen.      


Voor verder info zie contact

Eenenander • Nieuwstraat 8 • 2470 Retie •  tel 0493 7000 55 • e-mail manon@eenenander.be

afspraken.html