Eenenander • Nieuwstraat 8 • 2470 Retie •  tel 0493 7000 55 • e-mail manon@eenenander.be

diagnose

Om een idee te krijgen waar de problemen liggen en hoe we er iets aan kunnen doen is het nodig een beeld te krijgen van de mogelijkheden en vaardigheden, die er zijn. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de ontwikkeling van de aanmeldingsklacht in kaart gebracht.


Als de aanmeldingsklacht helder is of eerder onderzoek heeft uitgewezen wat de diagnose is, worden meer specifieke instrumenten gebruikt om de huidige toestand en het functioneren te peilen. Wanneer de screening onvoldoende specifieke resultaten oplevert wordt er nader onderzoek gedaan. De resultaten van de gesprekken, de screening en de observaties worden als een puzzel naast elkaar gelegd en besproken wordt, wat de uitkomst of (voorlopige) diagnose is. Besloten kan worden, nader onderzoek te doen, een behandeling in te zetten of door te verwijzen naar een meer gespecialiseerde arts of behandelcentrum. In ieder geval is het doel u een stap dichterbij te brengen bij de oplossing van uw problemen en hulp te bieden.


Let op: ook een diagnose is ook veranderlijk. Eenmaal een stempel op de symptomen geplakt wil niet zeggen dat deze de  rest van je leven blijft kleven! Het is een tijdelijke oordeel over de stand van zaken en geeft inzicht in de mogelijkheden er iets aan te gaan doen of te veranderen.


Een diagnose is feitelijk een werkhypothese voor de specialist die na verloop van tijd kan worden bijgesteld. Medicatie kan helpen de pijn te doen verdwijnen, tijd kan verdriet helen en therapieën leren je anders omgaan met ziekte, problemen of hardnekkige gewoonten. Voor elke ziekte, elke klacht, voor iedere persoon zijn daar andere middelen en methoden voor. Soms werkt een medicijn of behandeling  voor iedereen, soms is het beter even af te wachten wat het effect na een tijd zal zijn, of beter iets anders uit te proberen, of weer een andere keer vraagt het om een specifieke persoonlijke aanpak, een aanpassing of een combinatie met een training of begeleiding. Zorg op maat hangt af van wat er geweten en gemeten is. Hoe beter je kunt meewerken aan een goede diagnose des te hoopvoller is de kans van slagen op behandeling.