Afhankelijk van de leeftijd, de problematiek en de persoonlijke ontwikkeling zal de diagnostiek en de behandeling individueel aangepast zijn. Zo zijn er voor jongens of meisjes, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen alsook voor zieke mensen, gehandicapten of fysiek gezonde mensen andere instrumenten voor handen en zijn de mogelijkheden voor de behandelaanpak divers. Zie voor specifieke informatie de menukeuzes kinderen & jongeren of volwassenen & ouderen.

Ook de betrokkenheid van bijvoorbeeld ouders, verzorgers, partners speelt een grotere rol naarmate het individu minder in staat is zijn eigen toestand te verwoorden. De impact hiervan op de diagnosestelling is echter louter aanvullend of bevestigend op de individuele test- of observatie-resultaten. Zo worden indien noodzakelijk deze anderen ook betrokken bij de behandeling. Echter met nadruk wordt gesteld dat de persoon die zich aanvankelijk met een probleem is aangemeld, degene is waarop de behandeling wordt afgestemd. Voor bijkomende problemen van anderen tijdens het behandelproces kunnen altijd nieuwe individuele afspraken gemaakt worden.

Na de probleemanalyse, het onderzoek en de diagnose komt in de behandeling de nadruk te liggen op het weten, denken èn doen. De sterke kanten worden aangemoedigd en de minder ontwikkelde capaciteiten gestimuleerd en onder de aandacht gebracht. Elke behandeling is toekomstgericht met een verbetering van kwaliteit van leven als doel.

De pijlpunten in de samenwerking zijn:

. inzichtelijk maken van de problematiek

transparantie, inzicht en acceptatie van het probleem

. informatieverschaffing en psycho-educatie

aanreiken van informatie, attenderen op mogelijkheden bij diverse organisaties en instanties en het stellen van realistische doelen

. het bestrijden of reduceren van symptomen en belastende factoren

het uitsplitsen van problemen en verlichten van omringende factoren maakt het behandelen van afzonderlijke symptomen beter mogelijk

. het beperken van de gevolgen

anders kijken naar het probleem en het bevorderen van een positief zelfbeeld geven de gevolgen een andere dimensie

. het helpen verbeteren en herstellen van sociaal functioneren

het opbouwen van een wederzijds contacten van vertrouwen, begrip, betrokkenheid, waarbij serieus genomen worden, openheid en eerlijkheid centraal staan

. chroniciteit voorkomen en zo mogelijk opheffen


De methoden die gehanteerd worden zijn afhankelijk van het probleem en de doelstelling en variëren van mentale en sociale vaardigheidsoefeningen tot creatieve doe-opdrachten, die per sessie geëvalueerd, bijgesteld en uitgebreid zullen worden.

Bovendien wordt er gewezen op andere informatiebronnen, instanties en (zelf)hulp- of lotgenoten-groepen en worden sport, creatieve bezigheden of het volgen van sociale vaardigheidstrainingen, meditatie- of stresshantering-technieken onder de aandacht gebracht als daar behoefte aan is of winst mee behaald kan worden.

Eenenander • Nieuwstraat 8 • 2470 Retie •  tel 0493 7000 55 • e-mail manon@eenenander.be

behandeling: omgaan met 1 & ander