Eenenander • Nieuwstraat 8 • 2470 Retie •  tel 0493 7000 55 • e-mail manon@eenenander.be

anders ... een dynamisch proces

Iedereen is anders. En iedereen verandert. Behalve dat je zelf verandert, verandert ook je omgeving.

Naarmate je groter en ouder wordt en meer deel uitmaakt van een gezin, familie, een klas, groep vrienden of collega’s op je werk wordt er ook meer van je verwacht:

je weet meer, kan en mag meer en de kansen en verantwoordelijkheden die je daardoor krijgt verplichten je tot het niet teleurstellen van anderen in wie je bent.

Soms zijn veranderingen tijdelijk, soms blijvend. Ze kunnen een positief effect hebben maar ook een negatief. Wanneer een verandering een probleem vormt en een impact heeft op je functioneren thuis, op school of op het werk lijkt het soms wel of het onomkeerbaar is. Dat jezelf verandert zie je vaak niet. Het zijn anderen die je er op wijzen dat je er iets aan moet doen, dat ze je willen helpen, dat jij je moet aanpassen of dat ze teleurgesteld zijn, dat je het niet anders of beter doet zoals zij van je verwachten.


Wanneer je dan het gevoel hebt anders te zijn dan anders

- wanneer je ontevreden bent over jezelf

- je anders voelt dan je zou willen

  1. -spijt hebt van je doen of laten

of wanneer je het gevoel hebt anders te zijn dan anderen

- er niet (meer) bij te horen

- wanneer anderen je proberen te veranderen

of wanneer je er alleen voor komt te staan

dan is het tijd om stil te staan bij wie je eigenlijk bent, bij wat je kan, wat je hierbij denkt en voelt, wat je graag anders zou willen zien of hebben en ook hoe je wilt dat anderen je graag zien en mogen. De vraag is dan op de eerste plaats hoe je jezelf graag ziet en wat je er het beste aan kan doen ?


Door allerlei problemen kan je zelfbeeld zodanig worden beïnvloedt dat je aan jezelf gaat twijfelen en je omgeving met jou. Doordat jijzelf en je omgeving beter weet wat er aan de hand is en hoe je daarmee om wil gaan, wordt het gemakkelijker samen verder te gaan, hulp te vinden of te bieden, pijn of het verdriet beter te begrijpen en je te steunen of voor je te zorgen in je toekomst.